Lines

Gården är ursprungligen en avstyckning från "Lidbos" Lingome 10.