Lingome småskola

Lingome småskola byggdes under 1880-talet på en tomt som avstyckades från "Jeppagården"