Härkulla

Ursprungligen torp under "Lidbos" Lingome 10.