Månse-Oskars

Gården en avstyckning från "Månses" Lingome 8 och sedan utvidgad genom markköp under 1900-talet