Håles

Gården är ursprungligen en avstyckning från Lingome 8 "Månses"