Stens

Här startade "Smea-Henrik" Henriksson lanthandel i början på 1900-talet. Sten och Klara Johansson övertog och drev lanthandel under många år. Numera är stället mest känt som "Eklöws".