Linåsas

Gården med fastighetsbeteckningen Lingome 5 var en av de största vid 1800-talets mitt