Olas

Gården införlivades med "Smeas" Lingome 13 och husen är rivna.