Simmens

Sunvära 3:2 Jöns Månsgård. "Simmes"

Nr 3 Sunvära Jöns Månsgård, »Simmes». Enligt tiondeboken 1663 och mantalslängden 1674 bodde Simon Andersson på hemmanet nr 4 i samma by, Arvid Nilsgård. Från 1685 står han antecknad på hemmanet nr 3. Detta hade varit öde under lång tid. Simon Andersson dog 1730 vid 85 års ålder, alltså född ca 1645.
Inga Bernander