Börs

Sunvära 2: Hans Börjesgård. Börs eller Börs Johans. Torp med mindre snickeri som drevs av vindmotor.