Musas

Sunvära 6:2 Bengt Larsgård. "Musas"

Beträffande gårdsnamnet se bilaga "Sekundärnamn Musas- Musagården

Beträffande ägare brukare se bilaga.