Musas

Sunvära 6:2 Bengt Larsgård. "Musas"

Beträffande gårdsnamnet se bilaga "Sekundärnamn Musas- Musagården

Beträffande ägare brukare se bilaga.


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-22 13:33:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2018-11-24 20:38:37) Kontakta föreningen