Kulla Nilse Hermans

Sunvär 1: ? Kôlla Nelse Hermans. En senare tids backstuga. Byggd med början på 1950-talet av svenskamerikanaren Herman Nilsson.