Utställningen: Väröbygdens starka kvinnor

Det är i år 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Detta firar vi med en utställning om Väröbygdens starka kvinnor på Limabacka hembygdsmuseum nu på lördag (den 11/9) mellan kl. 14 - 16. De betytt mycket för demokrati- och samhälls-utvecklingen i väröbygden och en del av dem berättar vi om i utställningen. Vi bjuder på dricka med enklare tilltugg.

Vi hälsar alla varm välkomna!
 


Editerad av: Anders Larsson (2021-09-07 17:40:53)