Skördefest

Ingen Skördefest i Apladalen i år.

Vid de senaste årens Skördefester har det blivit allt svårare att få odlare och producenter att komma till Apladalen och sälja och marknadsföra sig. Fjolårets Skördefest hade rekordlåg odlarnärvaro och dessutom uteblev de utlovade djuren som varit en tradition under alla år.

Värnamo Hembygdsförening har därför sedan årsskiftet haft flera överläggningar med företrädare för jordbruksnäringen för att förstå vilket koncept i Apladalen som kan tilltala närproducenterna.

De flesta lokala producenter har numera fasta försäljningskanaler, t.ex. via anslutning till s.k.Reko-ring kombinerat med hemmaförsäljning. Det är därför inte självklart  idag att prioritera det marknadsföringstillfälle och spontana kundmöte som en Skördefest kan erbjuda.

Hembygdsföreningen har mot bakgrund av detta valt att ställa in årets Skördefest. Tillsammans med tidigare samarbetspartners kommer vi att arbeta för någon slags förnyelse till kommande år. Det kan kanske vara på ett tema som Bonde i Apladalen. Men framförallt måste vi få hjälp med att hitta fler lokalproducenter som likt den tidigare lilla kärntruppen är glada och stolta för att en gång om året visa upp sin skörd i Apladalen.

2018-04-10

Lena Axelsson

Ordförande i Värnamo Hembygdsförening