Sällskapet Thure Sällberg

Sällskapet Thure Sällberg bildades under våren 2008.
Sällskapets syfte är

 

att sprida kunskap om Thure Sällberg och hans liv som
krönikör, folklivsskildrare, samhällsbyggare, folkbildare
och privatperson.
att förmedla den glädje och humor som genom Thure
Sällberg gjorde Värnamo välkänt i hela vårt land och
långt bort i Amerikas svenskbygder.
att verka för att material från Thure Sällbergs livsgärning
ska vara tillgängligt på någon offentlig plats i Värnamo.

 

Sällskapet är en sektion av Värnamo Hembygdsförening.