Thure Sällbergs författarskap

”Förr i tacksamt minne slöt man sina vänner inne,
nu se’n allting är på tok gömmer man dem i en bok.
Thure S.”

Efter att länge ha publicerat sina berättelser som Brev med lokalposten och Bygdekrönikor i antal olika tidningar kom Thures första bok ut i juli 1894, den bar titeln Kring långvedsbrasan. I ett företal påstår han att bokutgivningen sker på hustruns initiativ. Hon har påpekat att han ju har en mängd gamla historier och krönikor liggandes därhemma som kan kryddas till och stuvas om till en bok. Det blir startskottet för en rad böcker producerade i rask takt fram till 1902-1903 då han avslutar sviten med Folklifsbilder.
1907 blir det åter fart på boktryckandet igen sedan den tidigare förläggaren C. E. Gernandt sålt över sina förlagsrätter till Beijers bokförlag.

1894

Kring långvedsbrasan: Wilhelm Billes förlag, Stockholm.

1894-1895 Bygdekrönika, 3 volymer: Jönköping
1895 Vid aftonvardsdags, berättelser och bilder ur bygdekrönikan: Wilhelm Billes förlag, Stockholm.
1896 På kyrkobacke och i gillestuga, skizzer från bygden: Beijer, Gernandts förlag , Stockholm.
1897 Folkaforer och stollastöcken, bygdeprat: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1898 Småfolksprat och storgubbatal, bygdespråk. Illustrerad af C. A. Olausson: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1899-1900 Samlade bygdehistorier. Illustrerad af G. Stoopendaal, T. Heurlin, C. A. Olausson och W. Gernandt: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1899 Bland sockenkungar och backstugusittare, historier från bygden. Illustrerad av T. Heurlin och G Stoopendaal: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1900 Pojkastreck och gubbafasoner. Illustrerade af T. Heurlin: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1901 På svedjeland och i dalkjusa, småbitar ur bygdekrönikor. Omslaget illustrerat af G. Stoopendaal: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1902 I furumo och på slåtteräng, historier från bygden. Omslaget illustrerat af E. ÅPå svedjeland och i dalkjusa, småbitar ur bygdekrönikor. Omslaget illustrerat af G. Stoopendaal: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.berg: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1902 Folklifsbilder, ny samling humoresker och skisser. Ilustrerad af G. Stoopendaal, T. Heurlin och E. Åberg: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1903 Nytryck af Folklifsbilder: Beijer, Gernandts förlag, Stockholm.
1907 Småfolksprat och storgubbatal, bygdespråk: Beijer förlag, Stockholm. Ny upplaga 1908, 1909 och 1914.
1907 Folkaforer och stollastöcken, bygdeprat. Tillökad upplaga, ej illustrerad: Beijer förlag, Stockholm. Ny upplaga 1908, 1909 och 1914.
1907 Bland sockenkungar och backstugusittare, historier från bygden. Tillökad upplaga, ej illustrerad: Beijer förlag, Stockholm. Ny upplaga 1909 och 1912.
1907 Pojkastreck och gubbafasoner, illustrerad af T. Heurlin: Beijer Gernandt förlag, Stockholm. Ny upplaga 1912.
1907 På kyrkobacke och i gillestuga, skisser från bygden, med 19 illustrationer: Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago.
1907 Folkaforer och stollastöcken, bygdeprat: Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago.
1907 Pojkastreck och gubbafasoner, bilder ur folklivet, illustrerad af T. Heurlin: Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago.
1908 Från bondgårdar och torpstugor, berättelser: Beijer, Stockholm. Ny upplaga samma år.
1909-1911 Humoresker, skisser och historier från bygden: Beijer, Stockholm.
1. Frieri och giftermål, hatfullhet, hämnd och slagsmål, humoristiska skildringar från landsbygden. 22 illustrationer.2. Hvardagsslit och högtidsgillen, godbitar ur Thure Sällbergs humoresker. 25 illustrationer.3. Illdåd och kärleksaffärer, hämtade ur Thure Sällbergs humoresker från landsbygden. 19 illustrationer.

4. Karlaord och käringsnack, humoristiska bygdeskildringar.

5. Gyckeljössar och andra framstående syndare, utvalda ur Thure Sällbergs humoristiska galleri. 24 illustrationer.

6. Bonnaknep och rallaredåd, en samling humoresker. 24 illustrationer.

1909 På kvällskvisten, bygdeprat: Beijer, Stockholm. Ny upplaga 1910.
1911 Snack och rejäla ord, historier från det brusande lifvet i bygden: Beijer, Stockholm.
1911 Samlade bygdehistorier: Svenska Amerikanarens förlag, Chicago, (hemlandets premium).
1917

Roliga historier: Bonnier, Stockholm.

1. En sillfrukost och andra historier.
2. En ätaretrio och andra historier.
3. Ett storartadt friande och andra historier.
4. En filur och andra historier.
5. Kräftmete och andra historier.
6. ”Lefve kvinnan” och andra historier.
7. Hustrubyte och andra historier.

1926 Folkaprat och bygdehistorier av Thure Sällberg (Thure S): Nils Sällberg, Värnamo. Två volymer, 16 resp. 23 sidor.

Det ges alltså ut ett antal böcker och häften samt tryck av nya upplagor även efter Thures död. De flesta är fristående historier, krönikor och paschaser som publicerats i ”hans” tidningar eller omtryck från tidigare bokutgivning.
Den senast kända ”bokutgivningen” är ett häfte benämnt Julkrönika från 1899 av Thure Sällberg med annonser från 1925 utgivet av sonen Nils Sällberg 1925 på Arthur Fälths tryckeri samt två tunna häften benämnda Folkaprat och bygdehistorier också utgivna av Nils Sällberg men tryckta på eget förlag i Värnamo 1926.

Källor:
KB: Reginakatalogen
Helgesson Ulf-Göran: Tack för i natt! En bok om litteratören Thure Sällberg.
Vill du läsa någon av Thure Sällbergs böcker så titta här vad som
finns att låna på biblioteket i Värnamo.

På Projekt Runeberg (http://runeberg.org) finns redan Internets största samling av nordisk litteratur. Här kan du hitta digitaliserade verk av Thure Sällberg.