Ryggåsstugan


Image

 

Från Törestorp

Ryggåsstugan är den första byggnad Värnamo Hembygdsförening 1923 köpte till Apladalen. Säljare var hemmansägaren Aron Svensson i Törestorps by, Åsenhöga, som genom muntlig tradition kunde belägga att stugan fanns redan 1798, då han hustrus morfar föddes i densamma.
Stugan innehöll en mängd inventarier som tillsammans med föreningens egna samlingar utgjorde det första Hembygdsmuseet i Apladalen.
Ryggåsstugor är den äldsta och minsta typen av ”enkelstugor”, där planlösningen utgjordes av förstuga, kök och storstuga. Väggarnas höjd var dock inte mer än 1 meter, varför man invändigt hade öppet ända upp till takåsen, därav namnet.

Apladalens ryggåsstuga är efter dåtida mått ganska stor och är tillbyggd med två gavelrum. Den ger med sina inventarier besökaren en bild av levnadsförhållandena som rådde för mer än 100 år sedan.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Ändrad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:59:35) Kontakta föreningen
Skapad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:54:32) Kontakta föreningen