Ryggåsstugan


Image

 


Ryggåsstugan är Apladalens första museibyggnad och antas vara från 1700-talets första hälft. Dess storlek och ståtlighet äger inte sin motsvarighet sett till gårdens ursprungliga 1/8 mantal och antyder att den en gång uppförts av en välbärgad och besutten bonde.

Hembygdsföreningen förvärvade byggnaden 1924 av hemmansägaren Aron Svensson i Törestorp Södergård, Åsenhöga socken, Gnosjö kommun för 950 kronor. Då ingick rivning, transport till järnvägsstation och lastning på järnvägsvagn. dessutom medföljde en mängd till stugan knutna, kulturhistoriskt värdefulla, inventarier såsom bohag, klädesplagg, jaktartiklar mm.

Ryggåsstugan eldhärjades 1991. Den renoverades omsorgsfullt med experthjälp från Länsmuséet tillsammans med yrkesfolk kunniga i gamla hantverks- och byggmetoder.

Apladalens ryggåsstuga är efter dåtida mått ganska stor och är tillbyggd med två gavelrum. Den ger med sina inventarier besökaren en bild av levnadsförhållandena som rådde för mer än 100 år sedan.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Skapad av: Lena Axelsson (2018-11-07 11:54:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Axelsson (2022-04-29 11:28:23) Kontakta föreningen