Tråddrageriet


Image

 

Grovtrådsdrageri från Götarp

Tråddrageriet var tidigare beläget vid Götarpsån, där det brukades av tråddragareveteranen Emanuel Johansson fram till 1925. Det inköptes då av Värnamo Hembygdsförening och flyttades till Apladalen där det åter togs i bruk 1928.

Tråddragningen gick till så att godset, från början grov järntråd hämtad från närmaste järnbruk, drogs genom en serie dragskivor med koniska hål av allt mindre diameter, tills den önskade trådtjockleken erhållits. Dragkraften utgjordes av den av vattenhjulet drivna spolen, på vilken den dragna ståltråden spolades upp.

Metoden var ett relativt enkelt sätt att framställa klenare ståltråd av grov järntråd och många av bygdens skogsbönder drygade ut sina inkomster genom att ”dra tråd” åt den spirande småindustrin vid 1900-talets början.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Ändrad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:59:26) Kontakta föreningen
Skapad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:53:40) Kontakta föreningen