Betelkapellet


Image

 


Byggnaden var ursprungligen en bagarstuga i Karlsfors vid Hörle några kilometer norr om Värnamo. År 1919 uppläts den åt evangelister för flera möten. Det bildades en Betelförsamling 1924 under ledning av Georg Gustafsson och verksamheten bedrevs i byggnaden fram till 1926. Betel är grekiska och betyder Guds hus. Betelförsamlingen växte och flyttade till Värnamo och blev Filadelfiaförsamlingen och sedan pingstförsamlingen.

Byggnaden flyttades till Apladalen 1998 och är ett gott exempel på en anspråkslös, sekundärt använd frikyrkobyggnad från tiden då många lokaler i Jönköpings län behövdes i frikyrkorörelsens verksamhet för att säkra sin position i samhället.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Skapad av: Lena Axelsson (2018-11-07 11:52:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Axelsson (2022-04-29 11:26:46) Kontakta föreningen