Marknadsboden


Image

 


Mor Kajsas stuga är ursprungligen en marknadsbod. En av omkring 60 permanenta bodar som ägdes av Jönköpings borgarskap och utgjorde stommen i Värnamos gamla marknadsplats på boagatan. På 1860-talet när Värnamo blivit egen köping och oberoende av Jönköping bestämdes att bodarna skulle rivas eller flyttas från platsen. Efter att marknaderna flyttats från området hade bodarna allt mera blivit ett tillhåll för allsköns brottslighet och lösaktighet. Det medförde att folk vid vissa tider inte kunde passera oantastade på Boagatan som samtidigt var Värnamos utfart mot väster.

Den siste ägaren av Apladalsboden på ursprunglig plats var Gustaf Jönsson Drill och hans familj som idkade handel med bröd och sill. Boden flyttades efter makarnas död till en plats öster om Jönköpingsvägen nära Oxtorget och benämndes åhus. Den sista permanentboende blev änkan Kajsa Arvidsdotter som 1890 flyttade in med sina sex barn och bodde där livet ut. 1927 flyttades den före detta marknadsboden slutligen till Apladalen och namnet mor Kajsas stuga blev vedertaget.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Skapad av: Lena Axelsson (2018-11-07 11:51:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Axelsson (2022-04-29 11:27:51) Kontakta föreningen