Marknadsboden


Image

 

 

Mor Kajsas stuga eller Drillens bo

Marknadsboden, vanligen kallad Mor Kajsas stuga efter den senast i stugan boende, är den äldsta av museibyggnaderna i Apladalen. Den benämns även Drillens bod efter Gustav Jönsson-Drill, född 1809, som tillsammans med hustrun Cajsa-Stina Andersson bodde i stugan och klarade livets nödtorft genom att sälja sill och bröd. Boden har ursprungligen varit en av 56 marknadsbodar på Boagatan, där under 1600-1800-talet Värnamo Marknad avhölls Heligtorsdagen, Knutsmässan 10 juli och Korsmässan 14 september. Den senare Smålands största marknad.

Marknadsbodarna ägdes av borgare från Jönköping, som enligt privilegiebrev från 1620 hade ensamrätten till handel i området fram till 1788, då privilegiet upphävdes. Apladalens Marknadsbod är av särskilt intresse då den ensam bevarats i sitt ursprungliga skick. Stugan flyttades på 1870-talet från Boagatan till Västhorja Lillegårds ägor och införlivades 1927 med museistugorna i Apladalens Hembygdspark.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Ändrad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:57:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:51:58) Kontakta föreningen