Skomakeriet


Image

 

Byggnaden som tidigare låg vid Jönköpingsvägen 2 flyttades till Apladalen 1997. Den har använts för bland annat bostadsändamål och skomakeri. Inredningen spänner över 100 års skomakeriverksamhet. En äldre del kommer från skomakarmästare Karl Emil Lundin i Forsheda, en modernare del är donerad av skomakarmästare Håkan Nilsson samt en sko- och lästsamling är donerad från Heilings skoaffär.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Skapad av: Lena Axelsson (2018-11-07 11:50:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Axelsson (2022-04-29 11:23:40) Kontakta föreningen