Skomakeriet


Image

 

Från kvarteret Håven

Byggnaden flyttades 1997 till Apladalen från gården Jönköpingsvägen 2, där den tidigare varit bostad, skomakeri, målareverkstad, lagerlokal mm. I skomakeriet finns utrustning som spänner över mer än hundra års skomakeri-verksamhet och ett stort antal skodon av olika modeller. Den äldre utrustningen är en donation från döttrarna till skomakaremästare Karl Emil Lundin (1881-1956), som från sekelskiftet var verksam i Forsheda.

Den yngre och mera maskinella delen av utrustningen är skänkt av skomakare-mästare Håkan Nilsson och kommer från den av hans far i början av 1930-talet startade S.V.Nilsson & Sons Skomakeri och Läderaffär, Storgatan 51, i Värnamo, en verksamhet som Håkan N. så småningom övertog och själv drev fram till slutet av 1960-talet.

Skomakare Lundin var radioentusiast och i skomakeriet finns delar av hans utrustning, vilken användes av Radioklubben i Forsheda, som när radiotjänst 1923 startade sina sändningar ordnade radioaftnar i bygden, där man mot avgift fick den då fantastiska möjligheten att lyssna på ”trådlöst”.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Ändrad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:57:17) Kontakta föreningen
Skapad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:50:00) Kontakta föreningen