Krukmakeriet och träsvarveriet


Image

 

Byggnaden är en äldre drängstuga från Västhorja gård, som 1929 flyttades till Apladalen. I det ena gav rummet finns autentisk inredning och brännugn från Västhorja Krukmakeri, som från tidigt 1800-tal och fram till 1920 tillverkade all slags lergods, som sedan såldes på marknaderna i Värnamo med omnejd.

Från 1815 drevs krukmakeriet av sergeant Erik Schele med 2-3 anställda. 1882 övertogs verksamheten av Johannes Rydberg och hans hustru Kristin, och i början av 1900-talet tog sönerna Karl och Alfred över driften fram till nedläggningen 1920.

I det andra gavelrummet finns delar av ”rockamakare” John Edvard Karlssons Träsvarveri från Myntgatan 4. Svarveriet innehåller en handvevssvarv, några tramp-drivna svarvar samt snickeriverktyg, som Hembygdsföreningen mottog som gåva efter svarvarens frånfälle 1923. I början av 1900-talet fanns i bygden många liknande små träsvarverier som utgjorde legotillverkare av detaljer till de olika stolfabrikerna.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Ändrad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:57:05) Kontakta föreningen
Skapad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:49:01) Kontakta föreningen