Trossboden


Image

 

Trossboden från tidigt 1800-tal stod ursprungligen några hundra meter norr om dess nuvarande plats, men flyttades i slutet av 1800-talet till annan plats i Apladalen. Byggnaden hade sin militära funktion fram till 1901, då systemet med Indelningsverket och gårdarnas ”Knektahåll” upphörde.

Efter flyttningen till Handlanden Viktor Westlings tomt strax öster om Åbron användes den som packbod fram till 1968, då den åter flyttades till sin nuvarande plats i Hembygdsparken. I Trossboden förvarades i fredstid de från häradet i Östbo Kompani inskrivna knektarnas gemensamma material och utrustning såsom ammunition, sjukvårdsmaterial, tält, klädespersedlar, livsmedel, grytor m m.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Ändrad av: Värnamo Hembygdsförening (2020-02-15 11:02:55) Kontakta föreningen
Skapad av: Värnamo Hembygdsförening (2018-11-07 11:47:06) Kontakta föreningen