Trossboden


Image

 


Trossboden var avsedd för Östbo kompani och den uppfördes troligen under tidigt 1800-tal. I en trossbod förvarades ett kompanis utrustning under de perioder när kompaniet inte var aktivt med övning eller fälttåg. Här kunde således förvaras tält, persedlar, ammunition, livsmedel, köksutrustning osv. Denna trossbod påminner om den från tidigt 1800-tal som nu står i Jönköpings stadspark och som tillhörde Mo härads kompani. En snarlik finns även i byn Rolfsta i Forsa socken, Hälsingland. Denna är från slutet av 1700-talet. Dessa två skiljer sig emellertid från den i Apladalen genom att de står på stolpunderreden, som skydd mot fukt och skadedjur.

När den användes stod trossboden först i nuvarande kvarteret Örnen i Värnamo men flyttades till Apladalen – innan den blev hembygdspark – troligen 1859 i samband med laga skiftet. När indelningsverket upphörde i början av 1900-talet kom den åter att flyttas för att användas som civil packbod på grosshandlare Victor Westrings innergård.Trossboden flyttades slutligen tillbaka till Apladalen 1968.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Skapad av: Lena Axelsson (2018-11-07 11:47:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Axelsson (2022-04-29 11:20:48) Kontakta föreningen