Prästgården


Image

 

Image

 


Mistelås socken är belägen ca 3 mil sydost om Värnamo. Dennaprästgård uppfördes där 1803 då församlingen leddes av komministern Bengt Falck. Tolv präster med familjer och husfolk kom att verka i huset innan det flyttades till Apladalen.

Arkivuppgifter anger att byggnaden försågsmed fasadpanel 1820 och det är troligt att fasaderna fram till dess utgjorts av den synliga timmerstommen. Fram till 1825 fanns det endast en gavelkammare på vinden, men då inreddes ytterligare två. I mitten av 1920-talet ansågs prästgården inte ändamålsenlig och därför uppfördes en ny. Den gamla såldes då till Värnamo Hembygdsförening och flyttades utan inredning till Apladalen 1929. Påpassligt lät Växjö stifts biskop och kontraktsprostrar samtidigt underteckna en vädjan till prästerna i Finnveden och Värend om att till Apladalen skänka tidstypiska möbler som härstammade från gamla prästhem. De bidrag som flöt in kom sedan att utgöra huvuddelen av nedervåningens inredning.​

Idag fungerar huset som centralt hembygdsmuseum för Apladalen och håller öppet för besök sommartid. Flera gånger om året bjuds det in till berättarkvällar, husförhör och andra evenemang i stora salen.

Förening:

Värnamo Hembygdsförening

Skapad av: Lena Axelsson (2018-11-07 11:45:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Axelsson (2022-04-29 11:20:20) Kontakta föreningen