Värnamo Hembygdsförenings Minnesskrift 1920 - 2020

Minnesskriften finns att köpa i Prästgården till en kostnad av 100 kronor, och i detta inkluderas medlemskap i Värnamo Hembygdsförening för år 2020. 
Prästgården har öppet varje dag 12.30 - 16.30 fram till och med 9 augusti. 


Editerad av: Agneta Atterling (2020-07-09 18:53:16)