Kort rapport från Hembygdsföreningens årsmöte 12 mars 2020

Samtliga ledamöter omvaldes. Nyvald som suppleant är Lina Midholm.

Ulf Helgesson informerade om vad som är på gång det närmaste halvåret.
Inför Hembygdsföreningens 100-års jubileum kommer en minnesskrift ges ut.
Den 21 maj invigs utställningen Hembygdsföreningen 100 år i Trossboden. En utställning som visar på händelser i Hembygdsföreningen under åren som gått.

Föreläsningar planeras och nationaldagsfirande.

Nytt samarbete har påbörjats med övriga hembygdsföreningar för att utbyta erfarenheter och jobba tillsammans
med olika uppdrag. En gång per år är det tänkt att träffarna ska äga rum.

Ordförande Lena Axelsson berättade att parkchef P-O Johansson informerat om att det ska vara mycket djur i parken
denna sommar och arbetet med inhägnader ska påbörjas. Även små odlingslotter med olika sädesslag ingår i planen.

Staketen i parken ska lagas och nya sättas upp där det behövs.

Det har grävts runt stugorna och det är för brandlarm.

 


Editerad av: Agneta Atterling (2020-05-11 14:28:36)