På gång i Apladalen

Nu är Värnamo kommun på gång med att sätta upp stängsel för sommarens djur. Det planeras för fler djur än tidigare, vilket är trevligt för parkens besökare.

På de ställen i parken utmed gångstråken, i första hand vid lekplatsen, där staketen rasat samman är parkförvaltningen på gång och fixar detta.

Nedan bilder på några djur vi haft i parken.

 
 

 

Image
Image
Image
 
 

 


Editerad av: Agneta Atterling (2020-04-21 17:33:19)