Marknadsstugan med hantverksförsäljning

Stugan är från början ett uthus, som flyttades till Apladalen för att bli serveringsstuga och tillgodose behovet av kaffeservering och kioskförsäljning vid föreningens Hembygdsfester och andra arrangemang. Den anpassades för behovet genom om- och tillbyggnad i flera omgångar och fungerade som serveringslokal till 1970, då den nuvarande kaffestugan stod färdig att tas i bruk.

Den har därefter iordningställts och utgör idag utställningslokal för hantverkare och konstnärer som här visar och säljer sin alster under våren och sommaren.