Böcker, utgivning och försäljning

Utgivna böcker säljes i Prästgården sommartid under ordinarie öppettider. Böcker kan också beställas  via mail. Porto tillkommer på inbetalningskortet som följer med leveransen.

Ny kunskap om Hörle bruk och dess herrgård

Den som idag reser motorvägen (E4) genom Jönköpings län söderut passerar utan att se särskilt mycket av de tätorter som ligger längs vägen. Om man vid Klevshults trafikplats svänger av från motorvägen kan man efter lite snirklande hitta den gamla vägen mot Värnamo och vidare samhället Hörle med sin bruksherrgård från mitten av 1700-talet. Man kan undra varför det ligger en herrgård just här? Svaret som ges i boken är vattenkraft, tackjärn, träkol och tillverkning av stångjärn. Ägarnas samhällsställning krävde en bruksherrgård med hög status och mycket speciell karaktär.
Under åren kan man visa på en pånyttfödelse av en av länets intressantaste 1700-talsmiljöer.
Pris 50 kr

Tack för i natt!Fotograf: Tack för i natt!

Tack för i natt! – En bok om Thure Sällberg

Författare: Ulf-Göran Helgesson

I Vernamo, i Småland levde i slutet av 1800-talet en av dåtidens mest lästa svenska folklivsskildrare. Hans namn var Thure Sällberg, signaturen ”Thure S”. Utöver egen lokaltidningsproduktion var han under en lång tid representerad varje vecka i ett 40-tal svenska tidningar med sina humoristiska kåserier eller ”paschaser”, som de också kallades. Även i Nordamerikas svenskbygder blev hans historier en både uppskattad och efterlängtad påminnelse om livet i det hemland som många lämnat för att aldrig återvända till.
Thure Sällberg dog 1908, blott 54 år gammal. De böcker som han har utgivit finns bara i enstaka exemplar på bibliotek och antikvariat. I de historiska tidningsarkiven finns däremot hans kåserier och artiklar kvar, levande och förankrade till den tid han levde och verkade i.
Denna bok vill ta fasta på det kulturarv som hans folklivsskildringar utgör och likt en tidsmaskin ger oss tillträde till en svunnen tid och ett svunnet Småland. Thures originalmaterial är därför återgivet med den stavning som rådde i Sverige fram till 1906 och som är enkel att tyda även för den som aldrig tidigare mött den i skrift.
I boken speglas hur Thures humor vill skingra sorger och bedrövelser, egna och andras, ”han går som ett solsken genom köpingen”. Samtidigt är allvaret mycket närvarande i form av märkliga människoöden, nitiska myndighetspersoner och en överhet som inte bär sitt svärd förgäves. Det är en spännande tid som skildras i den lilla köpingen, som blev vida känd för sina stora och välbesökta marknader och den dråplige historieberättaren Thure S.
Pris: 150 kr

Forntid i Värnamo socken

Författare: Olof Möller

I ”Forntid i Värnamo socken” delar arkeologen och fornminnesinventeraren Olof Möller med sig av den kännedom om forntiden i Värnamo socken som han fick under 6 månaders fornminnesinventering, sommaren 1984.
Boken består av två delar.
Del 1 är en utflyktsguide, rikligt försedd med kartskisser och fotografier så att den intresserade amatörarkeologen, hembygdsforskaren, lätt ska kunna hitta till de mest sevärda fornlämningarna i Värnamo socken.
Del 2 är en textdel, där författaren på ett enkelt sätt berättar hur han tänker sig den förhistoriska tiden i Värnamo socken. Målsättningen har varit att boken ska kunna läsas med behållning även av personer som helt saknar förkunskaper i Värnamo sockens intressanta forntid.
Pris: 50 kr

Skimmer över Rydbecks dagar

Författare: Sune Larsson

Släkten Rydbeck – skimmer, kultur och konkurser.
En märklig brevsamling, är ursprunget till en fascinerande dokumentär berättelse om familjen Rydbecks öden och äventyr. Från 1700-talet i småländsk bruksmiljö följer vi familjen i 1800-talets societetsliv i Jönköping. Elise och Axel Rydbeck umgås i tidens kulturella elit, här möter vi Wendela Hebbe, sveriges första kvinnliga journalist, operasångerskorna Signe Hebbe och Christina Nilsson, en megastjärna på sin tid.
Axel Rydbecks son Axel junior blev föreståndare för Värnamo folkhögskola, men var också tidningsmurvel och bohem, ett mycket udda inslag i folkhögskolans värld.
Oscar Rydbeck, brorson till Axel, gjorde lysande karriär i den internationella bankvärlden.
Men Oscar drogs in i ett triangeldrama med Ivar Kreuger och Marcus Wallenberg senior. Kreugerkraschen gav honom tio månaders fängelse på Långholmen, sjukdom och konkurs.
Två av Oscars barn blev kända kulturpersonligheter – Olof Rydbeck som radiochef och FN-diplomat och systern Ingrid Rydbeck-Zuhr som konstjournalist.
Olof blev mycket lyckosam och framgångsrik som radiochef och Tage Danielsson avskedshyllade honom i Tegnèrs anda med långdikten ”Där låg ett skimmer över Rydbecks dagar”.
I Sune Larssons mycket underhållande familjekrönika får vi följa familjen Rydbeck i med- och motgångar, succèr och konkurser. Boken utges i samarbete med och stöd av bla. Värnamo Hembygdsförening.
Pris: 100 kr

20140516_104304Fotograf: 20140516_104304

I Per och Kersti fotspår

Författare: Carl-Olof Nilsson och Sven-Erling Nilsson

Nödmynten skulle ge Karl XII en ny krigshär, men skapade i stället ett ekonomiskt kaos. När sedan nödmynten togs bort ruinerades hårt strävsamma människor som fick se sina besparingar gå upp i rök.
Mest känd är berättelsen om Per och Kerstis krossade dröm på Värnamo marknad en dag i maj 1719. Paret hade sparat nödmynt för att så småningom kunna skaffa ett eget hem.
Men den här majdagen kom beskedet att de 42 miljoner nödmynt som Karl XII låtit prägla efter hemkomsten från Turkiet inte längre hade något större värde.
Per och Kerstis levnadsöde får stå som förebild för alla människor som hamnade i samma situation, men vars öde förblev okända för eftervärlden.
Tvillingbröderna Carl-Olof och Sven-Erling Nilsson har vuxit upp i Kvarnagården utanför Forsheda. Tidigt valde de olika yrkesbanor, men nu löper deras trådar samman i deras första gemensamma bok, familjeberättelsen om Per och Kerstis bittra öde på Värnamo marknad på 1700-talet.
Pris: 100 kr

20140126_112533Fotograf: 20140126_112533
Ljudbok med texter av Thure Sällberg, inlästa i samarbete med Smålands Musik och Teater.
Pris: 150 kr

Samlade årsskrifter finns också till försäljning.