Skoldagar för elever i årskurs 2

12 May 2020

Hembygdsföreningen arrangerar tillsammans med Värnamo kommun en skoldag för alla elever i årskurs 2. Denna dag får de en inblick i hur det är att leva på 1700-talet. 419 elever tas omhand under tre dagar 12-14 maj.

 


Editerad av: Agneta Atterling (2020-04-06 09:42:50)

Värnamo Hembygdsförening

Plats: Apladalen

Börjar: 12 May 2020

Slutar: 14 May 2020