Krokserud 1926

Krokserud 1926

Arvid Gustafsson med elever i Krokserud
Första raden:  Ingeborg Andersson - Sigrid Karlsson - Lilli Gran - Selma Nilsson - Karl Nilsson - Evert Karlsson
Andra raden:  Paul Karlsson - Jon Nilsson - Maja Leonardsson - Helga Leonardsson - Märta Karlsson - Dagny Johansson
Tredje raden:  Ivar Emanuelsson - Oskar Vännö - Karl Larsson - Ernst Andersson - Britta Leonardsson - Margit Larsson - Karin Arne

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1926

Fotograf

Okänd