Betania i Gärdsjön

Betania i Gärdsjön
Norra Gärdsjöns betaniakapell, invigt 1918
Fotograf

John Engvall