Bostället i Vegerbol

Bostället i Vegerbol
Vegerbols soldatboställe Nytomta. Karl och Hanna Ek och Karls systerson Erik Alfredsson 
Fotograf

Okänd