Liljenäs hembygdsgård


 


Liljenäs hembygdsgård 2012 tillbyggd med ett nytt rum till höger

Byggnaden från 1860-talet var ursprungligen ett boningshus på en gård i Gansbyn. 1924 flyttades huset till Liljenäs i Prästbol där det iordningställdes till socknens första allmänna samlingslokal. Arbetet utfördes av Liljenäs byggnadsförening som bestod av Logen Liljan tillsammans med några andra föreningar och även enskilda. Tomtplatsen skänktes av Frans Johansson, dåvarande ägaren till Prästbols gård.

Image
Liljenäs blivande samlingslokal efter flytten från Gansbyn1924

 

Från 1945 till 1951 var Liljenäs i Värmskogs kommuns ägo. Den nystartade Värmskogs Fornminnes och Hembygdsförening fick därefter överta gården som gåva från kommunen, med villkor att den, "så länge det behövdes" skulle hållas öppen som allmän samlingslokal.
Efter en omfattande renovering invigdes Liljenäs som hembygdsgård 1955. Gården målades invändigt i 1800-talets allmogefärger och en väggmålning med motiv från Värmskog målades av Eskil Chytraeus. Under några tiotal år fram till ca 1960 användes lokalen även som biograf där Valle Pettersson, biografägare från Koppom ordnade filmvisningar.
 

Image
 

Liljenäs hembygdgård 1993. Foto Torbjörn Jansson

En liten verksamhet med sommarkafé inleddes under första delen av 1990-talet, till en början av några skolungdomar. I takt med att kaféverksamheten växte ställdes ökade krav på lokalerna. Ett nytt kök måste byggas och med god hjälp av frivilliga krafter fanns det färdigt till säsongen 2007.
Det senaste tillbygget skedde under mars-april 2012, då huset förlängdes med ett rum på den västra sidan samtidigt som en del justeringar gjordes i utemiljön.

Image
Liljenäs hembygdsgård 2012.  Lokalen är tillsvidare av hembygdsföreningen uthyrd till caféverksamhet.
Foto: Börje Willman
Förening:

Värmskogs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-29 09:46:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värmskogs Hembygdsförening (2024-05-12 09:34:46) Kontakta föreningen