I samband med gudstjänst i Värmskogs kyrka på söndag 25 september kl. 15 invigs ett minnesmärke tillägnat de 18 värmskogsbor som omkom på Värmeln 21 september 1792. Minnesmärket är framtaget på initiativ av Anders Borgström med medverkan av Värmskogs Hembygdsförening och Värmskogs Församling. Minnesmärket är placerat vid kyrkans södra långsida, den sida där jordfästningen av de 18 sannolikt skedde.


Förening:

Värmskogs Hembygdsförening

Skapad av: Börje Willman (2022-09-24 04:52:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Börje Willman (2022-09-24 04:53:01) Kontakta föreningen