Historik

Värmskogs Fornminnes- och Hembygdsförening bildades på Liljenäs hembygdsgård den 17 januari 1950. Initiativtagare och föreningens förste ordförande var dåvarande komministern i Värmskog, John Engvall. Engvall hade ordförandeposten fram till 1972, därefter var han hedersordförande fram till sin död den 17 augusti 1988.
Föreningens namn har på senare tid förkortats till Värmskogs Hembygdsförening.

InglanderFotograf: Inglander

Komministerparet John och Anna Lisa Engvall i prästgården ca 1960.

Genom föreningens försorg fick Värmskog sockenvapen och sockenfana fastställda av Kungl. Maj:t 12 oktober 1951. En sockenfilm spelades in 1951 och samma år gjordes en fornminnesinventering.
Värmskogs kvinnliga sockendräkt rekonstruerades och invigdes 1952 och den manliga 1958.

John Engvall med diplom som hedersordförande i hembygdsföreningen. Den nye orföranden Ewald Ornstein till höger.

I samband med firandet av 150-årsminnet av L M Ericssons födelse 5 maj 1996 gav föreningen ut boken Bilder af Värmskog, skriven av Ingrid Johansson.
Återkommande aktiviteter som arrangeras av hembygdsföreningen är Valborgsfirande, Värmskogsdagen, och en höstmarknad. Byavandringar och andra utflykter förekommer.

Ett litet informationsblad, Värmskogsbrevet,  ges f.n. ut tre till fyra gånger per år. Föreningen äger också flera fastigheter som du kan läsa mera om under länken Hembygdsgårdar.

Hembygdsföreningen har dom flesta av sina möten och aktiviteter på Värmskogs bygdegård/skola och ibland på Liljenäs hembygdsgård. Sommartid är hembygdsgården utarrenderad till en uppskattad caféverksamhet.
Vill du delta i hembygdsföreningens arbete som medlem eller på annat sätt är du välkommen.

Värmskogs sockenvapen

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter