Nytomta i Rombotten

B Willman

Nytomta i Rombotten är en mangårdsbyggnad från omkring 1690 och är Värmskogs äldsta bevarade byggnad. Gården överlämnades 1956 till hembygdsföreningen som gåva av T. Hallbergs dödsbo.

 Huset, som tack vare att det stått öde under många år hade fått bevara sitt ursprungliga utseende, reparerades och den 2 september 1962 invigdes gården som hembygdsgård.  Huset har två rum med en öppen spis i varje rum. I ett av rummen finns ett litet skolmuseum med en del inventarier från tidigare nerlagda gamla skolor.
Hembygdsföreningen firade hembygdsgårdens 50-årsdag på plats den 2 september 2012.

Redaktör ”Viktor på Halla” Karlsson vid den blivande hembygdsgården

Kontaktperson för visning och bokning: Thomas Hallberg, Rombotten, tel. 070-570 27 10

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter