Liljenäs

 

Liljenäs hembygdsgård 2012 med det nya rummet till höger.

Byggnaden från 1860-talet var ursprungligen ett boningshus på en gård i Gansbyn. 1924 flyttades huset till Liljenäs i Prästbol där det iordningställdes till socknens första allmänna samlingslokal. Arbetet utfördes av Liljenäs byggnadsförening som bestod av Logen Liljan tillsammans med några andra föreningar och även enskilda.

Från 1945 till 1951 var Liljenäs i dåvarande Värmskogs kommuns ägo. Den nystartade Värmskogs Fornminnes och Hembygdsförening fick därefter överta gården som gåva från kommunen, med villkor att den, ”så länge det behövdes” skulle hållas öppen som allmän samlingslokal. Efter en omfattande renovering invigdes Liljenäs som hembygdsgård 1955. Fram till 1960 användes lokalen även som biograf.

Byggnaden efter flytten från Gansbyn till Prästbol 1924

En liten verksamhet med sommarkafé inleddes under första delen av 1990-talet, till en början av några skolungdomar. I takt med att kaféverksamheten växte ställdes ökade krav på lokalerna. Ett nytt kök måste byggas och med god hjälp av frivilliga krafter fanns det färdigt till säsongen 2007.
Det senaste tillbygget skedde under mars-april 2012, då huset förlängdes med ett uterum på den västra sidan samtidigt som en del justeringar gjordes i utemiljön.

Interiör från Liljenäs hembygdsgård 2012. Räksmörgås avnjutes i det nya tillbygget.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter