Storforsare grundade Henrikssons Brandredskap


Carl Henriksson (1859-1934) föddes på Ängtorp Bjurbäcken i dåvarande Lung­sunds församling. Han vandrade i unga år till Stockholm och fick arbete som lärling i en verkstad som tillverkade brand­sprutor. I kyrkböckerna står att han flyttade i februari 1877. Han kallades då för arbetskarl. I mantalslängderna från Stockholm benämns han 1880 som järnarbe­tare och 1900 som verkmästare. Carls far Henrik Petersson var byggmästare vid Storfors Bruk. Modern hette Lisa Johans­dotter.

Han blev lärling hos John Holmgren som 1859 hade övertagit Victor Sjö­bergs verkstad som gjort sprutor sedan 1828. Båda företagen var stora inom området och deras sprutor finns i klubben samlingar - däribland den stora hästdragna motorsprutan mef kolvpump.

1885 startade Carl en egen verkstad ”Hen­rikssons Brandredskap” (kallat Hebra) och började med att tillverka mindre brand­sprutor. Firman växte snabbt och tillver­kade efter hand större brandspru­tor och redskapsvagnar. Dessutom hade de ett eget metallgjuteri. 1900 köpte Carl John Holm­grens sprut– och brandredskapstill­verkning med ritningar, modeller och ma­skiner.

1910 började man tillverka motor­sprutor. Företaget gjorde också de kemiska eld-släckningsapparaterna Rapid och Pump­rapid. 1916 byggde man en ny fabrik med ca 100 anställda. Tillverkningen omfattade även marinmotorer och se­nare moderna centrifugalpumpar och brandbilar.

Sönerna engagerades i företaget. Sonen Gustaf 1884-1956 tog över verkstadsled­ningen efter faderns död. Även Gustafs son Karl-Gustaf (1916-2001) arbetade i företa­get och basade över verkstaden efter sin fars död 1956 till mitten av sextiotalet. Den sistnämndes son Karl, född 1946, har tram­pat verkstadsgolvet som ung och blev se­nare brandingenjör i Stockholm. Karl har försett klubben med all denna information.

Interiör från verkstaden

Carl Henriksson vid 70 års ålder

 

Förening:

Värmlands Brandhistoriska Klubb

Skapad av: Björn Albinson (2018-11-15 13:14:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Albinson (2021-07-30 20:06:17) Kontakta föreningen