Bli medlem

Du blir medlem genom att sätta in 100 kr på vårt plusgiro 98 07 62-9. Ange namn och adress får du informationsblad tre gånger om året. Du bidrar till att vi kan driva verksamheten vidare eftersom detta år vår största inkomstkälla. Inget arbete krävs men vi behöver några som kan hjälpa styrelsen med vissa visningar. Maila [email protected] eller ring

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]