Styrelsen 2018

Ordförande
Eskil Johansson, Ölme 070-629 41 11 (1 år)
[email protected]

Vice ordförande
Kaj Röhs, Karlstad 054-86 41 65, 073-440 63 58 (2 år)
[email protected]

Kassör
Kent Wallin, Kil 0554-170 23, 070-744 55 41 (1 år)
[email protected]

Sekreterare
Erik Gustavson, Munkfors 0565-521 47, 070-312 94 68 (2 år)
[email protected]

Ledamöter 2 år
Märet Engström, Hammarö 054-54 50 32

Jan Bondesson, Vålberg 054-54 50 32, 070-620 38 12
[email protected]

Jan-Anders Bjursbo, Hammarö 054-15 17 45, 070-675 62 41
[email protected]

Ledamöter 1 år
Jan Bäckström, Höje 0563-725 53
[email protected]

Peter Olausson, Värmlands Nysäter 0533-310 24
[email protected]

Maud Mithander, Nyed 054-83 23 06, 070-891 48 12
[email protected]

Axel Fornander, Nykroppa 0590-418 11
[email protected]

Ersättare 2 år
Lena Fries, Östra Fågelvik
Jan Bohlin, Hagfors
Torbjörn Svensson, Alster

Ersättare 1 år
Majken Magnusson, Arvika 0570-168 43, 070-389 57 18
[email protected]
Annica Rafael Rådberg, Kristinehamn 070-880 16 13
Jonny B Svensson, Nordmark. (2 år)

Revisorer
Ulf Sörman, Filipstad 0590-142 83
Anders Naeslund KPMG

Revisorssupleanter
Marianne Dufva, Björneborg 0550-274 02
Andreas Magnusson, KPMG

Valberedning:
Gunnel Lunde, Ransäter, 070-576 66 41 sammankallande
Berith Juhl, Torsby 0560-108 54, 073-51 84 62
Gunnar Törnkvist, Hammarö 054-52 56 50, 070-557 72 22

Adjungerade
Värmlands museum
Monica Björklund 054-701 19 92, 070-659 31 16
[email protected]

Värmlands idrottshistoriska sällskap
Bengt Lagerberg 054-86 05 63, 070-338 48 66
[email protected]