Skansar i Värmland

Befästningsutbyggnad i Värmland och Dalsland
under beredskapsåren 1940–1945

Läs mer på Visit Värmland …
visitvarmland.se/sv/skanskarta
visitvarmland.se/sv/beredskap
Beredskapstiden 1940–1945 är en epok som för alltid satt sina spår i svensk historia. Speciellt i gränstrakterna mot Norge. I Värmland och Dalsland finns flera välbevarade platser och skansar från beredskapsåren bl a i form av befästningssystem med skansar, krigsflygfält och luftvärnsställningar.