Finnskogen – vägen till världsarv


Anställd som projektledare av Värmlands Museum är Birgitta Elfström [email protected]
Birgitta Elfström är bebyggelseantikvarie och har ett förflutet på bland annat Riksantikvarieämbetet.

Sju aktörer i Värmland har gått samman för att driva frågan för att få med det på FN-organet UNESCO:s lista över möjliga framtida världsarv. De sju aktörerna är Länsstyrelsen Värmland, Värmlands Museum, Torsby kommun, Värmlands Hembygdsförbund, Karlstads universitet, Region Värmland och Värmländska Akademien.

Editerad av: Kjell Sundström (2019-11-11 18:32:20)