Näverluren


Medlemstidning för den värmländska hembygdsrörelsen
Välkommen med era artiklar!
Helårsprenumeration: 120 kr. Utkommer 4 ggr/år

Ansvarig utgivare
Eskil Johansson, 070-629 41 11
[email protected]

Redaktiondgrupp
Berit Juhl
0560-108 54
[email protected]

Peter Olausson
0533-310 24
[email protected]

Kjell Sundström (layout)
070-351 28 32
[email protected]

MANUSSTOPP 2022
Nr 2:     20 april 
Nr 3:     27 augusti 
Nr 4:     8 november
Nr 1 2023: 3 februari

PLANERADE UTGIVNINGSDATUM 2022 
Nr 1:     8 mars 
Nr 2:    21 maj 
Nr 3:     8 oktober 
Nr 4:    17 december

Förening:

Värmlands Hembygdsförbund

Skapad av: (2019-02-18 18:32:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värmlands Hembygdsförbund (2022-01-10 01:20:23) Kontakta föreningen