Skansar i VärmlandImage
Befästningsutbyggnad i Värmland och Dalsland
under beredskapsåren 1940–1945

 

Läs mer på Visit Värmland …
• Skanskartan med koordinater
• Beredskapstiden 1940–1945
Beredskapstiden är en epok som för alltid satt sina spår i svensk historia. Speciellt i gränstrakterna mot Norge. I Värmland och Dalsland finns flera välbevarade platser och skansar från beredskapsåren bl a i form av befästningssystem med skansar, krigsflygfält och luftvärnsställningar.

Editerad av: Kjell Sundström (2019-01-16 10:45:31)