Styrelsen 2021


Ordförande
Eskil Johansson, Ölme 070-629 41 11 (1 år)
[email protected]

Vice ordförande
Kaj Röhs, Karlstad 054-86 41 65, 073-440 63 58 (1 år)
[email protected]

Kassör
Kent Wallin, Kil 0554-170 23, 070-744 55 41 (2 år)
[email protected]

Sekreterare
Erik Gustavson, Munkfors 0563-521 47, 070-312 94 68 (2 år)
[email protected]

Styrelseledamöter 2 år
Dan Jonsson, Rikkenberget, nyval
Peter Olausson, Värmlands Nysäter, omval
Kent Wallin, Kil, omval
Maud Mithander, Nyed, omval
Axel Fornander, Nykroppa, omval 

Styrelseledamöter 1 år
Jan-Anders Bjursbo, Karlstad
Kaj Röhs, Östra Fågelvik
Jan Bondesson, Norsbron
Erik Gustavsson, Munkfors 
Märet Engström, Hammarö

Ersättare 2 år
Majken Magnusson, Arvika
Annica Rafael Rådberg, Kristinehamn
Jonny B. Svensson, Nordmark

Ersättare 1 år
Lena Fries, Östra Fågelvik
Torbjörn Svensson, Alster
Jan Bohlin, Hagfors

Revisorer
Ulf Sörman, Filipstad 0590-142 83
Andreas Magnusson, KPMG

Revisorssupleanter
Marianne Dufva, Björneborg 0550-274 02
Pontus Ericsson, KPMG

Valberedning:
Gunnel Lunde, Ransäter, 070-576 66 41 sammankallande
Berith Juhl, Torsby 0560-108 54, 073-51 84 62
Gunnar Törnkvist, Hammarö 054-52 56 50, 070-557 72 22

Adjungerade
Värmlands museum
Monica Björklund 054-701 19 92, 070-659 31 16
[email protected]

Värmlands idrottshistoriska sällskap
Bengt Lagerberg 054-86 05 63, 070-338 48 66
[email protected]

Förening:

Värmlands Hembygdsförbund

Ändrad av: Värmlands Hembygdsförbund (2021-08-27 23:05:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Värmlands Hembygdsförbund (2019-01-16 10:22:10) Kontakta föreningen