Styrelsen 2022


Ordförande
Eskil Johansson, Ölme, 070-629 41 11 (1 år)
[email protected] OBS ny adress!

Vice ordförande
Peter Olausson, Nysäter, 073-219 27 04 (2 år)
[email protected]

Kassör
Thorbjörn Svensson, Ulvsby, 0730-86 62 12 (2 år)
[email protected]

Sekreterare
Erik Gustavson, Munkfors 0563-521 47, 070-312 94 68 (2 år)
[email protected]

Styrelseledamöter 2 år
Johnny Svensson, Nordmark
Jan Bondesson, Norsbron
Lena Andersson, Hammarö

Styrelseledamöter 1 år
Dan Jonsson, Rikkenberget
Maria Lindquist, Edeby, fyllnadsval
Maud Mithander, Norra Råda
Axel Fornander, Nykroppa

Ersättare 2 år
Ann-Sofie Pettersson, Ransäter
Roger Carlsson, Köla
Jan Bohlin, Hagfors

Ersättare 1 år
Majken Magnusson, Arvika

Annica Rafael Rådberg, Kristinehamn
Ing-Britt Bergström, Kil, Nordmark, fyllnadsval

Revisorer
Ulf Sörman, Filipstad 0590-142 83
Andreas Magnusson, KPMG

Revisorssupleanter
Marianne Dufva, Björneborg 0550-274 02
Pontus Ericsson, KPMG

Valberedning:
Gunnel Lunde, Ransäter, 070-576 66 41 sammankallande
Jan Bäckström, Norra Råda, 070-315 57 24
Kent Wallin, Kil, 0554-170 23, 070-744 55 41

Adjungerade
Värmlands museum
Monica Björklund 054-701 19 92, 070-659 31 16
[email protected]

Värmlands idrottshistoriska sällskap
Bengt Lagerberg 054-86 05 63, 070-338 48 66
[email protected]

Förening:

Värmlands Hembygdsförbund

Skapad av: (2019-01-16 10:22:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värmlands Hembygdsförbund (2022-09-06 23:17:19) Kontakta föreningen