Näverluren

Medlemstidning för den värmländska hembygdsrörelsen
Välkommen med era artiklar!
Helårsprenumeration: 120 kr. Utkommer 4 ggr/år

Ansvarig utgivare
Eskil Johansson, 070-629 41 11
[email protected]

Redaktiondgrupp
Berit Juhl
0560-108 54
[email protected]

Peter Olausson
0533-310 24
[email protected]

Kjell Sundström (layout)
070-351 28 32
[email protected]

Planerade utgivningsdatum 2018
Nr 1:   6 mars
Nr 2: 22 maj
Nr 3:   4 oktober
Nr 4: 14 december

Manusstopp
Nr 1:   1 februari
Nr 2: 20 april
Nr 3: 29 augusti
Nr 4:   7 november