Hembygdslitteratur

Årets Vämländska hembygdsbok 2016
VÄSEBOR 1950–2015
Utgiven av Väse hembygdsförening  (2016). 328 sidor.
ISBN 9789163921940
Utmärkelsen tillkännagavs på hembygdsförbundets årsstämman i Gillberga bygdegård lördag 1 april 2017.
Redaktion:
Bo Hidén, Bertil Enell, Sigvard Boström, Irene Hübinette.