Nyheter

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 [email protected]

Kontakta styrelsen
[email protected]

Webbansvarig Kjell Sundström
070-351 28 32 [email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren 
• Kollektiv hembygdsförsäkring 
• Kollektivavtal med SAMI och STIM 
• Råd och...

Läs mer >

Kontakta oss

 Skutboudden, Vikene 671 94 Brunskog
 Skutboudden, 671 94 Brunskog
 0570-522 09[email protected]

Om oss

Hembygdsförbundets kansli i Brunskog

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson / Linda Philipsson
[email protected]

Värmlands hembygdsförbund
Skutboudden, 671 94 BRUNSKOG 
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren (4 nr/år)
• Kollektiv hembygdsföräkring 
• Kollektivavtal...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]