Nyheter

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 [email protected]

Kontakta styrelsen
[email protected]

Webbansvarig Kjell Sundström
070-351 28 32 [email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren 
• Kollektiv hembygdsförsäkring 
• Kollektivavtal med SAMI och STIM 
• Råd och...

Läs mer >

Om oss

Hembygdsförbundets kansli i Brunskog

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson / Linda Philipsson
[email protected]gdvarmland.se

Värmlands hembygdsförbund
Skutboudden, 671 94 BRUNSKOG 
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren (4 nr/år)
• Kollektiv hembygdsföräkring 
• Kollektivavtal...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Årsstämma 2023

15 april 2023 09:00 - 15 april 2023 15:00

Lördagen den 15 april, Gammelvalalagårn, Gammelvala, Brunskog
Värd Brunskogs hembygdsförening

9.00–9.30 Samling, incheckning och kaffe

Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Parentation
3. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd
4. Val av årsstämmans funktionärer. (Mötesordförande, mötessekreterare och två justerare som också är rösträknare)
5. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
6....

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]