Hembygdsförbundets kansli

Kansliet har julstängt 21/12–6/1
Öppnar 7/1, 2019


Värmlands Hembygdsförbund
Skutboudden
671 94 BRUNSKOG
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706
Kansliets öppet- och telefontider
måndag–fredag 10.00–12.00
tel. 0570-522 09
Kanslist Linda Pettersson
[email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren
• Kollektiv hembygdsföräkring
• Kollektivavtal med SAMI och STIM
• Råd och stöd i hembygdsarbetet
• Gratis hemsida på SHF:s portal
• Tidskriften Bygd och Natur (5 nr/år)
• 10% rabatt vid bokinköp från SHF
• Tillstånd att sälja Bingolotter

Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler
Öppna och spara dokumentet

Webbansvarig

Kjell Sundström, 0565-303 20, 070-351 28 32 [email protected]