Styrelse


Styrelsen i Vårgårda Hembygdsförening 2020

Allan Andersson, ordförande

Annlis Kempe, vice ordförande

Margareta Rehn, kassör

Robert Ekman, sekreterare

Gerd Bergström

Annika Magnusson

Lennart Liderud

Lasse Larsson

Björn Wilsson

Suppleanter:

Solveig Arneros

Tore Holsendahl

 

 

 

 

Editerad av: Bo Wallentin (2020-03-10 20:48:26)